Списки педпрацівників, які отримали документи про підвищення кваліфікації

Дата / термін
проведення заходу
Захід Список
21.05.2024 Студентський онлайн-семінар на тему «Актуальні проблеми теорії та історії літератури: сучасний український дискурс» Детальніше
21.05.2024 VІІ Регіональний конкурс словесної творчості «Світ правди і краси», присвячений вшануванню Михайла Стельмаха Детальніше
13.05.2024 Регіональний конкурс науково-дослідницьких праць учнів «Топонімна мапа моєї малої батьківщини» Детальніше
10.05.2024 Тренінг «Практики емоційно-соціального навчання здобувачів освіти» Детальніше
08.05.2024 Конференція студентів і молодих учених «Освіта в європейському вимірі» Детальніше
03.05.2024 Вебінар «Медіація в Україні: від теорії до практики» Детальніше
16.04.2024 Вебінар «Українська музика ХХІ ст.: антропологічний зріз» Детальніше
02.05.2024 Освітній проєкт «УСПІХ 3.0: вдосконалення компетентностей вчителів у контексті інформаційно-цифрової, організаційної та інклюзивної освіти» Детальніше
29.04.2024 Програма підвищення кваліфікації «Спортивна підготовка: теорія та її практична реалізація» Детальніше
22.04.2024 Підвищення кваліфікації для педагогічних працівників ЗЗСО, професійно-технічної, фахової перевищої освіти «Радянська історія України: переосмислення крізь призму національної ідентичності і культурної спадщини українців (для вчителів історії)» Детальніше
19.04.2024 VІІІ Всеукраїнський науково-теоретичного семінар з циклу «Повсякдення: візії та смисли» на тему: «Культурна спадщина українців: стигми радянського» Детальніше
16.04.2024 ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференції «Регіональні студії української історії» Детальніше
16.04.2024 Всеукраїнська наукова конференція «Астрономія і сьогодення» Детальніше
12.04.2024 Програма підвищення кваліфікації «Інноваційні психологічно-педагогічні технології як складові освітнього середовища сучасного закладу освіти» ( Детальніше
09.04.2024 Вебінар за програмою підвищення кваліфікації «Український літературний процес початку ХХІ століття: імена тенденції жанри» Детальніше
09.04.2024 Програма підвищення кваліфікації «Науково-методичні підходи до процесу підготовки спортсменів на сучасному етапі» (36 академічних годин) тренерів І та ІІ категорії дитячо-юнацьких спортивних шкіл Детальніше
04.04.2024 Вебінар за програмою підвищення кваліфікації «Фашизм, нацизм, рашизм: спільне й відмінне» Детальніше
02.04.2024 Круглий-стіл «Європейські студії в українській природничій освіті: досягнення, інновації і перспективи» в межах VІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» за підтримки програми Еразмус + Детальніше
27.03.2024 Майстер-клас «Психокорекція негативних психічних станів у дітей старшого дошкільного віку в умовах війни» Детальніше
27.03.2024 Майстер-клас «Дієві практики в корекційній роботі логопеда» Детальніше
27.03.2024 Майстер-клас року «Дидактичний потенціал картографічних посібників для навчання дітей дошкільного віку та молодших школярів» Детальніше
27.03.2024 Майстер-клас «Мелодія звуків: виховання звукової культури мовлення дітей раннього та дошкільного віку» Детальніше
25.03.2024 - 29.03.2024 Програма підвищення кваліфікації керівників (директорів) і заступників керівника (директора) закладів загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти та закладів фахової передвищої освіти «Ефектне лідерство: від лідера-керівника до лідера закладу освіти» Детальніше
25.03.2024 - 29.03.2024 Програма підвищення кваліфікації для педагогічних працівників ЗЗСО, професійно-технічної, фахової перевищої освіти «Удосконалення професійних компетентностей педагогічних працівників через організацію проектної технології навчання: сучасні підходи та практичні аспекти (для вчителів трудового навчання та технологій)» Детальніше
25.03.2024 - 29.03.2024 Програма підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти та установ, що надають освітні послуги з предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) «Фізична культура» Детальніше
29.03. 2024 Народна текстильна лялька як засіб виховання дитини Детальніше
29.03.2024 Класифікація та добір артикуляційних вправ для ефективного проведення артикуляційної гімнастики: використовуємо технологію mindmapping для структурування, планування та розвитку креативності Детальніше
27.03.2024 Виховання сценічної майстерності учнів ВДШМ в класі фортепіано Детальніше
26.03.2024 УСПІХ 3.0: вдосконалення компетентностей вчителів у контексті інформаційно-цифрової, організаційної та інклюзивної освіти Детальніше
26.03.2024 Інноваційна педагогіка ХХІ століття: нові компетентності викладача закладу вищої освіти Детальніше
19.03.2024 Актуалітети діяльності правового гуртка закладу професійної освіти в сучасних умовах Детальніше
06.03.2024 Інструментальне виконавство як траєкторія гармонійного розвитку дитини Детальніше
29.02.2024 Тренінг-гра «Життєвий капітал» Детальніше
23.02.2024 Конференція до 10-ої річниці від початку російсько-української війни та 2-ої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну: виклики, уроки, наслідки Детальніше
24.01.2024 УСПІХ 3.0: вдосконалення компетентностей педагогів у контексті інформаційно-цифрової та інклюзивної освіти Детальніше
26.12.2023 Освітній проєкт «Дізнайся: про дистанційне та змішане навчання» Детальніше
21.12.2023 Спікери в курсах підвищення кваліфікації Детальніше
19.12.2023 Вебінар «Екологічна освіта – траєкторія персонального розвитку» Детальніше
18.12.2023 Програма підвищення кваліфікації «Сучасні інклюзивні практики у дошкільному освітньому середовищі: стратегії, методи та ресурси» Детальніше
15.12.2023 VІІ Всеукраїнський науково-теоретичний семінар: «Травма радянського» з циклу «Повсякдення: візії та смисли» Детальніше
14.12.2023 VІІ Всеукраїнська Олімпіади-конференція геометричної творчості імені В. А. Ясінського Детальніше
21.11.2023 - 22.11.2023 XІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та здобувачів освіти «Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки і науково-педагогічних досліджень у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» Детальніше
04.11.2023 - 08.11.2023 Підвищення кваліфікації «Розвиток ефективних стратегій навчання та управління освітнім процесом в освітній практиці дорослих: використання принципів андрагогіки» Детальніше
28.11.2023 Семінарі «Мікрохроматика як провідний принцип нетрадиційних прийомів гри на флейті на прикладі творчості композиторів ХХ-ХХІ століття» Детальніше
24.11.2023 Міжнародна науково-практична конференція «Українсько-польські мистецькі зв’язки: історія, сучасна практика та перспективи розвитку» Детальніше
24.11.2023 Тренінг «Наздоженемо: курс про подолання освітніх втрат» Детальніше
23.11.2023 Вебінар «Сучасна поезія для здобувачів закладів загальної середньої освіти» Детальніше
15.11.2023 Тренінг «Гра ефективна форма налагодження комунікації» Детальніше
10.11.2023 ХXXV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференції «Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження» Детальніше
09.11.2023 Тренінг «Гра ефективна форма налагодження комунікації» Детальніше
30.10.2023 - 03.11.2023 Програма підвищення кваліфікації «Розвиток професійних психолого-педагогічних компетентностей сучасного педагога щодо забезпечення психологічно безпечного освітнього простору Детальніше
01.11.2023 Вебінар «Шов «Клембівська качалочка» як засіб декору текстильних виробів» Детальніше
30.10.2023 Тренінг «Домедична допомога в умовах бойових дій/воєнного стану» Детальніше
23.10.2023 - 27.10.2023 Програма підвищення кваліфікації «Науково-методичні підходи до процесу підготовки спортсменів на сучасному етапі» Детальніше
26.10.2023 Вебінар «Рефлексія як етап навчального заняття» Детальніше
23.10.2023 Захід «День академічної доброчесності - 2023» Детальніше
19.10.2023 Тренінг «Гра ефективна форма налагодження комунікації» Детальніше
25.09.2023 - 06.10.2023 Програма підвищення кваліфікації «Спортивні тренери (Вищий рівень)» Детальніше
03.10.2023 - 04.10.2023 ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики підготовки фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» Детальніше
02.10.2023 - 06.10.2023 Програма підвищення кваліфікації «Інноваційний освітній менеджмент у контексті євроінтеграції» Детальніше
29.09.2023 Тренінг «Сучасні стратегії формувального оцінювання учнів в умовах реалізації Концепції НУШ» Детальніше
25.09.2023 - 29.09.2023 «Трансформація професійних компетентностей сучасного педагога: від освітніх інновацій до педагогічних інсайтів» Детальніше
28.09.2023 VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Методичний пошук учителя математики» Детальніше
15.08.2023 Вебінар «Використання інтерактивної онлайн-дошки miro для реалізації ефективного змішаного навчання» Детальніше
30.06.2023 Факультативний курс «Підготовка майбутніх педагогів до впровадження європейського досвіду формування soft skills у дітей дошкільного віку та учнів початкової школи засобами театральної діяльності» Детальніше
30.06.2023 Освітня програма підвищення кваліфікації «Трансформація професійних компетентностей сучасного педагога: від освітніх інновацій до педагогічних інсайтів» Детальніше
19.05.2023 Вебінар «Онлайн-інструменти активної взаємодії» Детальніше
12.05.2023 Вебінар «Онлайн-інструменти для інтерактивного початку уроку» Детальніше
12.05.2023 Вебінар «Євроінтеграція України на сучасному етапі» Детальніше
10.05.2023 Вебінар «Інноваційні підходи до викладання предметів природничої освітньої галузі: європейський досвід» Детальніше
05.05.2023 Онлайн-тренінг «Онлайн-інструменти для організації карти думок, мозкового штурму» Детальніше
01.05.2023 - 06.05.2023 Навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації тренерів вищої категорії дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву (СДЮШОР), шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ), спортивних клубів різної форми власності «Спортивні тренери (Вищий рівень)» Детальніше
28.04.2023 Вебінар «Застосування комп’ютерних ігор та 3D моделювання в шкільній географічній освіті» Детальніше
27.04.2023 Круглий стіл «Європейський досвід використання театру педагогіки для розвитку soft skills дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» Детальніше
26.04.2023 Вебінар «Музичне краєзнавство Вінниччини в мистецькій освіті: сучасний стан та перспективи» Детальніше
26.04.2023 Вебінар «Калейдоскоп цифрових сервісів для забезпечення інтерактивного освітнього контенту» Детальніше
26.04.2023 Вебінар «Компаративний аналіз творів та їхніх екранізацій як метод вивчення літератури» Детальніше
26.04.2023 Вебінар «Ігрові механіки. Ігроінженерія» Детальніше
25.04.2023 Вебінар «Як створити презентацію за допомогою графічного редактору "Сanva"» Детальніше
25.04.2023 Вебінар «Гра «Світ Громад» для учнівської молоді: досвід гурткової роботи» Детальніше
21.04.2023 Онлайн-тренінг «CALL-технології: можливості, альтернативи, перспективи» Детальніше
19.04.2023 Вебінар «Екранізація як перекодування літературного твору: спільне і відмінне, переказ або творчість» Детальніше
12.04.2023 Вебінар «Літературний твір та екранізація: аудіо-візуальні засоби відтворення авторської концепції» Детальніше
12.04.2023 Всеукраїнська конференція «Астрономія і сьогодення» Детальніше
30.03.2023 Вебінар «Сanva. Основи роботи в графічному редакторі для початківців» Детальніше
31.03.2023 Вебінар «Формування готовності учнів дитячих мистецьких закладів до творчої самореалізації» Детальніше
29.03.2023 Вебінар «Навчаємо та мотивуємо за допомогою коміксів. Онлайн-інструменти та практичні поради» Детальніше
29.03.2023 Вебінар «Види навчальних ігор та методика їх розробки» Детальніше
29.03.2023 VІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» Детальніше
28.03.2023 Онлайн-тренінг «Захист мобільних пристроїв та додатків. Золоті правила безпеки» Детальніше
20.03.2023 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Науково-методичні підходи до процесу підготовки спортсменів на сучасному етапі» Детальніше
24.03.2023 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Актуальні проблеми освітнього менеджменту в контексті євроінтеграційних змін» Детальніше
23.03.2023 Онлайн майстер-клас «Виготовлення традиційної подільської травленої писанки» Детальніше
21.03.2023 Онлайн-тренінг «Антивірусний захист. Методи соціальної інженерії, спам та фішин, вішинг та інші популярні методи соціальної маніпуляції у віртуальному просторі» Детальніше
14.03.2023 Онлайн-тренінг «Основи кібербезпеки. Хто такі «хакери» і чим вони займаються. Віруси, методи поширення шкідливого програмного забезпечення» Детальніше
07.03.2023 Онлайн-тренінг «Безпека дітей у кіберпросторі. Програми та віртуальні онлайн-помічники батькам для догляду за віртуальною гігієною дітей та підлітків» Детальніше
03.03.2023 Методичний онлайн-семінар «Джаз для дітей» Детальніше
03.03.2023 Онлайн майстер-клас «Виготовлення традиційної подільської писанки як засобу великодньої хатньої прикраси» Детальніше
02.03.2023 Список учасників вебінару «Ігри як сучасний тренд. Розвиток ігрових технологій в освіті» Детальніше
28.02.2023 Онлайн-тренінг «Хто такі «боти». Хороші та погані боти. Як розпізнати бота» Детальніше
21.02.2023 Онлайн-тренінг «Особливості спілкування у соцмережах. Як налаштувати приватність віртуальних сторінок, як змінити ʺінформаційну бульбашкуʺ» Детальніше
16.02.2023 Гра-тренінг «ʺСвіт Громадʺ: симуляційна гра замість лекції про громадянську освіту» Детальніше
14.02.2023 Онлайн-тренінг «Налаштування безпеки для гаджетів. Як зберегти та захистити персональні дані, як налаштувати облікові записи з урахуванням правил безпеки» Детальніше
07.02.2023 Онлайн-тренінг «Медіаграмотність у віртуальному світі. Інформаційна гігієна: як не потрапити у пастку дезінформації» Детальніше
07.02.2023 Вебінар «Презентація посібника з медіаграмотності, інтегрованого у викладання англійської мови − “The curriculum for teaching English through Media Literacy”» Детальніше
12.12.2022 -16.12.2022 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Науково-методичні підходи до процесу підготовки спортсменів на сучасному етапі» Детальніше
14.12.2022 Список науково-педагогічних працівників, результати інформальної освіти (самоосвіти) яких визнано як підвищення кваліфікації Детальніше
09.12.2022 Тренінг «Домедична допомога в період воєнного стану» Детальніше
02.12.2022 Тренінг «Домедична допомога в період воєнного стану» Детальніше
28.11.2022 Вебінар «Твори про героїзм українців: збірка «Васи́льки» Ірини Зелененької» Детальніше
24.11.2022 Вебінар «Як покращити якість свого мовлення. Техніка мовлення: дихання, голос, дикція» Детальніше
22.11.2022 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю» з теми «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» Детальніше
22.11.2022 Тренінг «Ігрові технології як інструмент освітньої діяльності: на прикладі гри-тренінгу ʺСвіт Громадʺ» Детальніше
08.11.2022 Вебінар «Українські різдвяні прикраси з соломи, пташиних яєць та паперу як засіб народної педагогіки» Детальніше
11.11.2022
28.10.22 - 02.11.2022
1. Вебінар «Філософський діалог: засіб розвитку навичок саморегуляції емпатійного спілкування в умовах воєнного стану»
2. Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Організація театралізованої діяльності для розвитку soft skills дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: європейський контекст»
Детальніше
14.11.2022 Вебінар «Післямова до національного тесту з медіаграмотності: висновки, інсайти, подальші плани» Детальніше
07.11.2022 - 11.11.2022 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Управлінські засади формування освітнього простору закладу освіти» Детальніше
04.11.2022 Всеукраїнський методичний семінар-тренінг «Методичні знахідки у навчанні учнів геометрії» Детальніше
30.10.2022 VIII Всеукраїнська наукова онлайн-конференція з міжнародною участю із серії «Літературні контексти ХХ століття» на тему: «Євген Гуцало і доба» Детальніше
28.10.2022 Вебінар-практикум «Збагачуємо активний словник! Імпровізоване мовлення. Монолог і діалог» Детальніше
27.10.2022 Вебінар «Психологічна та домедична допомога при надзвичайних ситуаціях військового характеру» Детальніше
14.10.2022 Вебінар «Виготовлення українських народних декоративних віночків з бісеру та шовкових стрічок як засіб безпеки життєдіяльності підростаючого покоління» Детальніше
03.10.2022 - 08.10.2022 Навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації тренерів вищої категорії дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву (СДЮШОР), шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ), спортивних клубів різної форми власності «Спортивні тренери (Вищий рівень)» Детальніше
26.09.2022 - 30.09.2022 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Науково-методичні підходи до процесу підготовки спортсменів на сучасному етапі» Детальніше
29.09.2022 Вебінар «Психосоціальна підтримка в умовах критичних життєвих ситуацій» Детальніше
29.09.2022 Вебінар-практикум «Збагачуємо активний словник! Від слова до монологу» Детальніше
27.09.2022 Вебінар «Чи варто спілкуватися з ботом?» Детальніше
23.09.2022 Гра-тренінг «Гра "Світ Громад": 12 компетентностей, які Ви вдосконалите» Детальніше
23.09.2022 Вебінар «Кукурудзяна народна іграшка як засіб української народної естетотерапії» Детальніше
30.08.2022 Вебінар «Організація різних видів театру для дітей» Детальніше
26.08.2022 Вебінар «Цифрова безпека під час війни» Детальніше
26.08.2022 Вебінар «Антропологічний підхід до розуміння музичного мистецтва: виклики сучасності» Детальніше
25.08.2022 Вебінар «Онлайн-інструменти формувального оцінювання» Детальніше
25.08.2022 Вебінар «Комунікативний підхід до навчання лексики та граматики англійської мови» Детальніше
23.08.2022 Майстер-клас «Мультфільми власноруч в освітньому процесі НУШ» Детальніше
19.08.2022 Вебінар-практикум «Збагачуємо активний словник! Лінгвістичні ігри на щодень» Детальніше
18.08.2022 Вебінар «Онлайн-інструменти активної взаємодії» Детальніше
17.08.2022 Вебінар «Українська народна лялька з рослинних матеріалів» Детальніше
16.08.2022 Вебінар «ʺСвіт Громадʺ: симуляційна гра замість лекції про громадянську освіту» Детальніше
11.08.2022 Вебінар «Діджиталізація мотивації» Детальніше
10.08.2022 Вебінар «Критичне мислення й обачність в Інтернеті» Детальніше
06.07.2022 VІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти», тематичний напрям «Театральне мистецтво як засіб розвитку soft skills дітей у контексті досвіду країн ЄС та України» Детальніше
30.06.2022 Вебінар «Переконлива сила онлайн-інструментів на різних етапах уроку» Детальніше
28.06.2022 Вебінар «Технологія розробки змісту і структури дистанційного супроводу шкільного курсу математики» Детальніше
28.06.2022 Вебінар «Забезпечення права на освіту в умовах воєнного стану» Детальніше
27.06.2022 Вебінар «Виховний потенціал історії математики на уроках та в позаурочний час» Детальніше
24.06.2022 Онлайн майстер-клас «Основи кібербезпеки: як захистити дітей від кіберзлочинців» Детальніше
17.06.2022 Вебінар «Основи кібербезпеки: хто такі хакери та як їм протидіяти» Детальніше
09.06.2022 Вебінар «Музикотерапія як метод гармонізації психофізіологічного і соматичного здоров’я людини в умовах надзвичайної ситуації» Детальніше
12.05.2022 Вебінар «Das Training von Flüssigkeit im DaF-Unterricht» Детальніше
25.05.2022 - 26.05.2022 Науково-методичний онлайн семінар «Друга світова: минуле через українську візію та уроки сучасності» Детальніше
23.05.2022 - 27.05.2022 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Спортивні тренери (Вищий рівень)» Детальніше
20.05.2022 Онлайн майстер-клас «Творча лабораторія «Незвичайне у звичайному» (Методика складання розповіді за картиною)» Детальніше
19.05.2022 Вебінар «Інструменти інформаційної війни» Детальніше
19.05.2022 Вебінар «Формувальне оцінювання: ресурс для розвитку молодшого школяра» Детальніше
12.05.2022 Вебінар «Інформаційна бульбашка: прокляття чи благословіння» Детальніше
11.05.2022 Вебінар «Педагогічний досвід викладачів на мідних духових інструментах: сучасна практика та перспективи розвитку» Детальніше
10.05.2022 Вебінар «Народна лялька з паперових серветок як засіб національного виховання дитини» Детальніше
02.05.2022 - 06.05.2022 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Управлінські засади формування освітнього простору закладу освіти» Детальніше
06.05.2022 Онлайн майстер-клас «Особиста безпека віртуального спілкування: соціальні мережі та месенджери» Детальніше
05.05.2022 Вебінар «Мій цифровий слід» Детальніше
04.05.2022 Онлайн майстер-клас «Золоті правила безпеки в Інтернеті» Детальніше
19.04.2022 - 03.05.2022 Цикл вебінарів з арт-терапії «Технології арт-терапії в освітньому процесі» Детальніше
02.05.2022 Онлайн майстер-клас «Інформаційна гігієна: як не потрапити у пастку дезінформації» Детальніше
29.04.2022 Методологічний онлайн-семінар «Методичні засади викладання музично-теоретичних дисциплін» Детальніше
25.04.2022 - 29.04.2022 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Психологічна допомога в умовах воєнного часу» Детальніше
28.04.2022 Вебінар «Сенсорна інтеграція: як створити умови для різнобічного розвитку дитини?» Детальніше
13.04.2022 - 27.04.2022 Цикл вебінарів «Інформаційна культура та кіберкультура у віртуальному просторі», «Кібербезпека у соціальних мережах», «Безпечне спілкування в месенджерах» Детальніше
21.04.2022 Вебінар «Подільська травлена писанка як засіб формування людських цінностей» Детальніше
28.03.2022 - 01.04.2022 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Науково-методичні підходи до процесу підготовки спортсменів на сучасному етапі» Детальніше
23.02.2022 Тренінг «Стоп емоційному вигоранню» Детальніше
15.02.2022 Вебінар «Від STEM-освіти до STREAM-освіти: актуальність чи необхідність запровадження нової технології?» Детальніше
24.01.2021 - 28.01.2021 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Управлінські засади формування освітнього простору закладу освіти» Детальніше
16.12.2021 NotBox - fest «Розвиток ресурсного потенціалу науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти» Детальніше
14.12.2021 Вебінар «Різдвяні солом’яні ангели як засіб естетичного виховання підлітків» Детальніше
06.12.2021 - 14.12.2021 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Авторські технології та модерні практики» Детальніше
06.12.2021 - 10.12.2021 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Удосконалення фахових компетентностей вчителів інформатики закладів загальної середньої освіти» Детальніше
23.11.2021 Вебінар «Зустрічі з колегами та батьками вихованців: тренінгові методи як продуктивний формат взаємодії» Детальніше
20.11.2021 Майстер-клас "Особливості застосування методу кінезіологічного тейпування при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату" Детальніше
02.02.2021 - 18.11.2021 V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» Детальніше
02.02.2021 - 18.11.2021 Факультативний курс «Європейський досвід формування soft skills у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами театралізованої діяльності» Детальніше
16.11.2021 - 20.11.2021 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Підвищення кваліфікації професіоналів у галузі медицини за спеціальністю 227 ʺФізична терапія, ерготерапіяʺ» Детальніше
15.11.2021 - 19.11.2021 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Науково-методичні підходи до процесу підготовки спортсменів на сучасному етапі» Детальніше
19.11.2021 Майстер-клас «Застосування сучасних фітнес-технологій у тренувальному процесі спортсменів» Детальніше
28.10.2021 - 19.11.2021 Курс он-лайн технологій «Level on-line» Детальніше
18.11.2021 V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» Детальніше
16.11.2021 Вебінар «Секрети ефективного управління: від інсайтів до втілення ідей» Детальніше
02.11.2021 - 16.11.2021 Тренінговий курс «Самопрезентація та ораторське мистецтво» Детальніше
19.10.2021 - 29.10.2021 Тренінговий курс «Самопрезентація та ораторське мистецтво» Детальніше
22.10.2021 - 29.10.2021 Курс «Організація театралізованої діяльності для розвитку soft skills дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: європейський контекст» Детальніше
28.10.2021 Науково-методичний семінар «Теоретико-методологічні та практичні особливості підготовки виконавців народно-сценічного танцю» Детальніше
25.10.2021 - 29.10.2021 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Управлінські засади формування освітнього простору закладу освіти» Детальніше
16.09.2021 - 08.10.2021 Курс он-лайн технологій «Level on-line» Детальніше
06.10.2021 Науково-методологічний семінар «Культорологічний та герменевтичний вимір сучасної освіти» Детальніше
21.09.2021 Методичний семінар для вчителів історії по роботі з виставкою «Зневажений геноцид. Доля ромів у зоні німецької окупації України під час Другої світової війни» Детальніше
31.08.2021 NotBox - fest «Розвиток ресурсного потенціалу науково-педагогих працівників і закладу вищої освіти» Детальніше
17.08.2021 - 20.08.2021 Науково-методична конференція «Vin Boot EduCAMP – 2021» Детальніше
17.08.2021 Вебінар «Презентація комплексної освітньої програми для дітей раннього та передшкільного віку «Стежинки у Всесвіт» Детальніше
23.06.2021 Майстер-клас «Використання сучасних фітнес-технологій у фізичному вихованні школярів: засоби пілатесу» Детальніше
24.05.2021 - 28.05.2021 Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Управлінські засади формування освітнього простору закладу освіти» Детальніше
25.05.2021 Вебінар «Використання онлайн-інструментів (Google-форми, інтелектуальні карти знань) у професійній діяльності педагога» Детальніше
19.05.2021 Вебінар «Особливості соціальної роботи в територіальних громадах» Детальніше
13.05.2021 Вебінар «Мистецька освіта: досвід, сучасність, перспективи» Детальніше
12.05.2021 Вебінар «Актуальні питання методики навчання гри на мідних духових інструментах у закладах позашкільної спеціалізованої освіти» Детальніше
05.05.2021 Науково-методичний семінар «Українські композитори – дітям» Детальніше
23.04.2021 V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти». Секційне засідання з теми «Театральне мистецтво як засіб розвитку soft skills дітей у контексті досвіду країн ЄС та України» Детальніше
22.04.2021 Вебінар «Формування та розвиток естетичних смаків сучасної молоді засобами декоративного мистецтва» Детальніше
15.04.2021 - 16.04.2021 Науково-теоретичний семінар «Хронотоп радянського: історико-теоретичний погляд» Детальніше
22.04.2021 - 23.04.2021 Цикл майстер-класів «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» Детальніше
22.04.2021 - 23.04.2021 Цикл майстер-класів «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» Детальніше
26.03.2021 - 12.04.2021 Тренінговий курс он-лайн технологій «Level on-line» Детальніше
02.04.2021 - 09.04.2021 Тренінговий курс «Самопрезентація та ораторське мистецтво» Детальніше
31.03.2021 Науково-практичний вебінар «На перехресті модернізму і постмодернізму» Детальніше
25.03.2021 Науково-методичний он-лайн семінар «Перспективи розвитку музичної освіти у 21 ст.: від архетипів до сучасного моделювання» Детальніше
23.03.2021 Вебінар «Викладання історії та правознавства в умовах дистанційного навчання: теоретичні й практичні аспекти» Детальніше
18.03.2021 Вебінар «SOFT SKILLS, або «гнучкі навички» у дошкільників: перші кроки в запровадженні чи погано знаємо свою спадщину?» Детальніше
22.02.2021 - 12.03.2021 Тренінговий курс он-лайн технологій «Level on-line» Детальніше
19.02.2021 Тренінг «Базові реанімаційні заходи з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора» Детальніше
11.02.2021 Навчально-методичний вебінар «Онлайн - презентація гри «Конструктор квестів» з інфомедійної грамотності» Детальніше
18.01.2021 Науково-методичний міні-симпозіум (вебінар) «Психолого-педагогічні та методичні засади формувального оцінювання в умовах Нової української школи» Детальніше
10.12.2020 Науково-методичний семінар «Особливості участі вихователя в організації педагогічного процесу музичного виховання дошкільників» Детальніше
06.10.2020 Семінар-практикум «Застосування дидактичних онлайн-ігор на уроках математики» Детальніше
25.08.2020 Секційні засідання серпневої конференції педагогічних працівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти Вінницької міської ОТГ Детальніше